Како да се спремате за носење на Холтер ЕКГ?

Постојат бројни дијагностички методи кои ги користат кардиолозите во процесот на откривање на проблеми со срцето, а холтер ЕКГ е еден од најчесто користените.

Користејќи го овој метод, можно е да се добијат вредни информации за начинот на кој функционира срцето на пациентот, без разлика дали тоа прескокнува или забрзува додека тој е ангажиран во нормални дневни активности.

Ако вие или некој ваш близок наскоро треба да посетите кардиолог поради оваа причина, сигурно ќе ве интересира како да се подготвите за Холтер ЕКГ.

Што е ЕКГ на срцето?

ЕКГ или електрокардиограм е безболна, безбедна и неинвазивна дијагностичка метода во која електричните сигнали на срцето се снимаат на хартија или се гледаат на компјутер.

ЕКГ обично се прави во ординација и снимањето не трае долго, па понекогаш е тешко да се забележат отстапувања во работата на срцето, бидејќи може да се случи проблемот да не е активен токму во тој момент.

Што е Холтер ЕКГ?

Холтер е всушност уред со големина на мобилен телефон, кој со жици е поврзан со електроди и неговата задача е да ја снима електричната активност на срцето подолг временски период, од 24 часа до 72 во зависност од потребата.

Холтер ЕКГ на срцето е безболна, безбедна, неинвазивна дијагностичка метода, па пациентите не треба да се плашат доколку им се препорача.

Лекарот ќе му ја предложи оваа метода на пациентот доколку обичниот ЕКГ не може да открие неправилности во работата на срцето и потребно е подолго време за снимање и следење на активноста на срцето.

Најчести кандидати за холтер се пациенти кои во одредени моменти чувствуваат дека срцето им работи неправилно или имаат несвестици или некои други симптоми кои предизвикуваат сомнеж за постоење на срцева болест.

Кога лекарот препорачува холтер за срце?

Постојат бројни причини зошто вашиот лекар може да го препорача овој дијагностички метод. Меѓу најчестите се:

  • палпитации
  • срцеви палпитации
  • забрзан пулс
  • вртоглавица
  • несвестица
  • губење на свеста
  • губење на здивот
  • болка во градите

Сите овие симптоми всушност припаѓаат на симптомите на кардиоваскуларни заболувања и затоа е многу важно лекарите прво да ја проверат состојбата на срцето.

На пациентите кои доживеале срцев удар или имаат некаква срцева болест често им се препорачува холтер за да може кардиологот да има увид во состојбата на срцето и како тоа реагира на терапијата.

Следењето на ефектите од терапијата кај луѓе со дијагностицирани аритмии, исто така, не може да биде ефективно без срцев холтер.

Кандидати за оваа метода во одредени временски интервали ќе бидат и лицата со вграден пејсмејкер, бидејќи е неопходно да се провери работата и ефикасноста на пејсмејкерот.

Како да се подготвите за Холтер?

Со читање на претходните редови, веќе сте направиле многу подготовки. Ги видовте предностите на овој дијагностички метод и дознавте дека е неинвазивен, безбеден и безболен!

Ова е многу важно за лесно да се пристапи кон овој метод.

Пред да го поставите уредот, треба да се бањате, бидејќи нема да можете да го направите тоа додека го имате холтерот за срцето на вашето тело. Не е тешко да се соблече, но тешко дека ќе можете да го вратите правилно после туширање.

Обучен техничар ќе ви го стави Холтерот и ќе го отстрани уредот кога ќе се вратите во канцеларија по 24 часа или повеќе, во зависност од упатствата на кардиологот.

Мажите често треба да се бричат ​во градната регија за да можат електродите да се прикачат на телото.

Откако ќе се постават електродите, тие се поврзуваат со жици со уредот, кои можете да ги прицврстите околу половината. Холтер и електроди нема ни да се забележат под облеката.

Доколку е потребно, техничарот треба да ви ги објасни сите сомнежи кои ги имате во врска со користењето на уредот, бидејќи во интерес на сите е снимањето да биде успешно.

За време на носењето на холтерот потребно е да се води дневник за активности. Треба да запишете што сте правеле во кој период, а особено треба да запишете и опишете доколку почувствувате некаква непријатност. Со споредување на дневникот и информациите од холтерот, кардиологот ќе добие поширока слика за вашата состојба.

Што да очекуваме по Холтер?

Откако ќе се отстрани вашиот Холтер ЕКГ, вашиот лекар ги анализира резултатите и дневникот на вашата активност и поставува дијагноза или ве упатува на дополнителни тестови.

Понекогаш податоците добиени на овој начин ќе бидат доволни за дијагноза, па ќе ви биде препорачана терапија и зачестеноста на кардиолошките контроли.

Recommended Posts