Skip to content

Ценовник

Комплетен кардиолошки преглед

ЕКГ / Ехокардиографија / Ехо доплер на каротиди / Ехо доплер на периферни артерии / Дијагноза и Препорака од Кардиолог

3500 ден.

Коронарен стрес тест

2600 ден.

24-часовен холтер ЕКГ

2600 ден.

24-часовен холтер АБП

1500 ден.

Кардиолошки преглед кај деца

3500 ден.

Периферен васкуларен доплер (доплер на вени)

2500 ден.

Транскранијален доплер - bubble test

3200 ден.

ИСКОРИСТЕТЕ ГИ ПОПУСТИТЕ СО НАШИТЕ ПАКЕТИ

Кардиолошки Пакет 1

Комплетен кардиолошки преглед / Коронарен стрес тест

5800 ден.

Кардиолошки Пакет 2

Комплетен кардиолошки преглед / 24-часовен холтер ЕКГ

5800 ден.

Кардиолошки Пакет 3

Комплетен кардиолошки преглед / 24-часовен холтер АБП

4800 ден.

Кардиолошки Пакет 4

Комплетен кардиолошки преглед / Коронарен стрес тест / 24-часовен холтер ЕКГ

8000 ден

Кардиолошки Пакет 5

Комплетен кардиолошки преглед / Коронарен стрес тест / 24-часовен холтер АБП

7000 ден.