Skip to content

Вашето срце

Добредојдовте во

Добредојдовте на веб страната на кардиолошкиот центар Кардиовита, Скопје, Северна Македонија. Во кардиолошкиот центар-Cardiovita работат група на компетентни професионалци чија цел е превенција на кардиоваскуларни заболувања како и рана детекција и адекватен третман на срцеви заболувања со цел обезбедување на квалитетен живот на своите пациенти.

УСЛУГИ

Комплетен кардиолошки преглед

ЕКГ - Електрокардиографија

Електрокардиографија (ЕКГ) е стандардна метода на снимање на импулсите на електричната активност на срцевиот мускул...

Ехокардиографија - ехо на срце

Eхокардиографија или ултразвучен преглед на срцето е една од најважните методи во дијагностиката на срцевите заболувања...

Ехо-Доплер на крвни садови

Доплер на крвни садови е ултразвучен преглед, кој се користи за евалуација на големите крвните садови...

Неинвазивни дијагностички процедури

Коронарен стрес тест

Коронарен стрес тест е извонредно важна дијагностичка и прогностичка процедура...

24 часовен-ЕКГ холтер

24 часовен -ЕКГ холтер ја испитува електричната функција на срцето за период од 24 часа...

24 часовен холтер АБП

24 часовен холтер АБП (мониторирање на крвен притисок) е дијагностичка процедура...

Кардиолошки преглед кај деца

Кардиолошки преглед кај деца

Со педијатриска кардиоваскуларна ехокардиографиска процедура се визуелизираат срцевите шуплини дали истите се со нормални димензии...

Ултразвучен доплер

Доплер на вени

Со доплер испитуваье на вените на нозете се гледа нивната морфологија , проодност, проток на крвта низ нив и се утврдуваат евентуалните аномалии...

Транскранијален доплер - Bubble test

Претставува дијагностичка метода , за откривање на вродена срцева мана ПФО ( Patent foramen ovalе)- мал отвор помеѓу двете преткомори на срцето...

КОНТАКТ И ЛОКАЦИЈА

Адреса

Христијан Тодоровски Карпош, Бутел 2, Скопје, Северна Македонија

Емаил

contact@cardiovita.mk

Работно време

Пон/Пет: 08:00-20:00 Сабота: 09:00-14:00 Недела: Затворено

Телефон

+389 70 370 900
02/61 44 500

Закажете состанок

Ве молиме закажете состанок преку следнава форма. Некој од нашиот тим ќе ве контактира за потврда во најбрз можен рок.

ВО МЕДИУМИТЕ

Play Video Play Video

Третман на срцеви заболувања

Play Video Play Video

Хибридни интервенции на аортни заболувања со ТАВИ процедура

Play Video Play Video

Покачени вредности на холестерол и ризикот од атеросклероза