Skip to content

Përvojë e gjerë në patologjinë kardiovaskulare

Pajisje mjekësore moderne

Shërbimet më të mira shëndetësore në fushën e kardiologjisë

Ekipi ynë i specialistëve

Dr. Shpend Idrizi

Kardiolog Subspecialist

Dr. Ivan Milev

Kardiolog Subspecialist

cardiovita tim