Skip to content

Njihuni me themeluesin tonë

Idea për hapjen e një ordinance specialistike kardiologjike është e kahmotshme por viteve të fundit kjo ide është afirmuar dhe gradualisht u realizua. Përvoja personale në mjekimin dhe parandalimin e sëmundjeve të zëmrës, e bazuar mbi punën shumëvjeçare dhe shërimin e sukseshëm e mijërave pacientë, më obligojë të njejtën të vë në dispozicion edhe pacientëve të tjerë që kanë nëvojë për të. Mirëpo puna e përditshme në klinikë dhe angio sallë me pacientë të komplikuar i kufizon këto mundësi. Prandaj u vendosa që në kohën time të lirë në ordinancën time të jem në dispozicion të gjith atyre që kanë nevojë për ekspertizën time. Përveç përvojës profesionale, pacientëve në këte ordinancë ju ofrojmë pajisje më bashkëkohore dhe teknologjikisht superiore si për diagnostifikim ashtu edhe për trajtimin e sëmundjeve të zemrës. ”
Dr.Shpend Idrizi
Specialist në Mjekësisë Interne; Subspecialist në Kardiologji

Dr.Shpend Idrizi , MD, MSC.

Kardiolog

Specialist në Mjekësisë Interne / Subspecialist në Kardiologji

Shkollimi dhe eksperienca në punë

1989-1996 >
Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit të St. Kirili dhe Metodi, Shkup


1997-1998 >
Doktor i mjekësisë së përgjithshme në PZO-Usa Imaging, Gostivar


1998-2002 >
Specializimi në mjekësi të brendshme në Universitetin e St. Kirili dhe Metodi, Shkup


2002-2022 >
Punësim në PZU Zhan Mitrev Shkup


2007-2011 >
Subspecializimi në Kardiologji - Universiteti St. Kirili dhe Metodi, Shkup


2010 >
Zgjedhur asistent specialist i mjekësisë interne në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin "Goce Dellçev" në Shtip.


2022 >
PZU Klinika Kardiologjike Kardiovita – Shkup

Zhvillim profesional

2002 >
Përmirësim profesional në fushën e Ekokardiografisë dhe kardiologjisë joinvazive në Spitalin Universitar St. Ekaterina-Sofje, Bullgari


2007 >
Edukimi në fushën e Kardiologjisë Intervenuese – Spitali Universitar “St. Katerina” – Sofje, Bullgari


2007 dhe 2010 >
Trajnim profesional në fushën e ekokardiografisë - ekokardiografia e avancuar dhe tredimensionale, teknika ekokardiografike dhe aplikimi klinik i saj - organizuar nga Shoqata Evropiane për Ekokardiografi - kurs trajnimi EAE


2009 >
Edukimi në fushën e reanimacionit të avancuar kardiopulmonar organizuar nga Shoqata Evropiane e Reanimacionit me certifikim pesëvjeçar - European Resuscitacion Council


2012 dhe 2014 >
Mësohet shpesh në Kursin Balkan Endovascular - nën kujdesin e Shoqatës Ndërkombëtare të Specialistëve Endovascular - International Society Of Endovascularists - Balkan Endovascular Course - BEC

Aftësi profesionale
1. Procedurat joinvazive:
Ekokardiografia transtorakale
Ekokardiografia transezofageale
Doppler i qarkullimit arterial të qafës dhe gjymtyrëve
Testi i stresit koronar
Monitorimi 24 orësh i EKG dhe ABP
Spirometria
2. Procedurat invazive
Koronarografia dhe kateterizimi kardiak (diagnostika invazive)
Stentimi i arterieve koronare dhe arterieve periferike
Trajtimi i defekteve kongjenitale të zemrës
Kardioversioni
Punksioni pleural
Ndërhyrjet hibride: Procedura TEVAR-implantimi i stentit në aneurizmën e aortës
Procedura TAVI - zëvendësim intervenues dhe jokirurgjikal i valvulës aortale
Publikime

1. PCI vs. CABG në trajtimin e sëmundjes së arterieve koronare me shumë vezë. Sh. Idrizi, I. Milev, V. Ampova-Sokolov, T. Angjusheva, L. Veljanovska, Z. Atanasov, Zhan Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër 2010.
2. Rezultatet invazive dhe joinvazive të valvuloplastikës perkutane me balonë të valvulës pulmonare. Sh. Idrizi, I. Milev, V. Ampova-Sokolov, T. Angjusheva, B. Bozinovska, Zh. Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër 2010.
3. Procedurat ndërhyrëse në trajtimin e defekteve të lindura të zemrës. Ivan Milev, Shpend Idrizi, Tanja Angjusheva, Vilma Ampova - Sokolov, Zhan Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër, 2010.
4. Aksesi transradial dhe trajtimi ambulator në ndërhyrjet perkutane – përvojat tona. Vilma Ampova – Sokolov, Ivan Milev, Shpend Idrizi, Lidija Veljanovska, Zvonko Atanasov, Biljana Bozhinovska, Zhan Mitrev, Sashko Kedev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër, 2010.
5. Mbyllja perkutane transkateterike e ductus arteriosus vazhdon. Ivan Milev, Shpend Idrizi, Juliana Shorko, Vilma Ampova – Sokolov, Zhan Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër, 2010.
6. Stenoza kongjenitale e aortës – raport i rastit. Ivan Milev, Shpend Idrizi, Vilma Ampova-Sokolov, Biljana Bozhinovska, Zvonko Atanasov, Lidija Veljanovska, Juliana Shorko, Zhan Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër, 2010.
7. SINDROMA ALCAPA (Arteria koronare e majtë anormale nga arteria pulmonare): një raport rasti. Zvonko Atanasov, Lidija Veljanovska, Biljana Bozinovska, Ivan Milev, Spend Idrizi, Vilma Ampova, Zan Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër 2010.
8. Mbyllja e një rrjedhjeje paravalvulare në një protezë mekanike pas rioperimit për dehiscencë të një proteze mekanike mitrale - okluzioni me amplizer - raport rasti. Vilma AmpovaSokolov, Dietmar Shrantz, Nikola Hristov, Ivan Milev, Shpend Idrizi, Juliana Shorko, Aleksandar Nikolic, Tanja Angjusheva, Jean Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër 2010.
9. Testet e funksionit pulmonar para operacionit te pacientët për CABG. Juliana Shorko, Shpend Idrizi, Vilma Ampova – Sokolov, Borka Georgieva, Tanja Angjusheva, Zhan Mitrev Kongresi IV Kardiologjik i Maqedonisë, Ohër, 2010.
10. Sindroma Scimitar – prezantimi i një rasti sindromi scimitar-Raporti i rastit. Borjanka Georgieva, V. Ampova-Sokolov, I. Milev, Sh. Idrizi, L. Veljanovska, Zhan Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër 2010.

11. Ekokardiografia transezofageale në diagnozën e disekcionit të aortës. T. Angjusheva, I. Milev, Sh. Idrizi, V. Petrovski, Zhan Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër 2010.
12. Stenoza asimptomatike e aortës dhe kriteret e trajtimit kirurgjik. Juliana Shorko, Sh. Idrizi, I. Milev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër 2010.
13. Përfitimet e 64 tomografisë kompjuterike me shumë detektor (MDCT) përpara angiografisë koronare invazive në pacientët simptomatikë pas CABG - përvojat tona. L. Veljanovska, Z. Atanasov, B. Bozinovska, Sh. Idrizi, V. Ampova-Sokolov, I. Milev, T. Angjusheva, Zhan Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër, 2010.
14. Vlerësimi i arterieve koronare me EKG Tomografi kompjuterike me 64-multidetektor (MDCT) me Gated në pacientët me diseksion të dyshuar të aortës Stanford tip A. L. Veljanovska, Z. Atanasov, B. Bozinovska, Sh. Idrizi, V. Ampova-Sokolov, I. Milev, T. Angjusheva, Zhan Mitrev. Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër, 2010.
15. Roli i infermierit në kujdesin ambulator dhe monitorimin e një pacienti me infarkt akut të miokardit. Zahariva Ivana, Pampel T, Sh. Idrizi Kongresi IV i Kardiologjisë i Maqedonisë, Ohër, 2010.
16. Trajtimi i koarktacionit të aortës Milev I, Idrizi S, Zimbakov Z, Ampova V, Angjuseva T, Mitrev Z. Spitali Special “Filipi II”, Shkup, Maqedoni -BEC 2014-Kursi endovaskular ballkanik- Sofje 2014
17. Procedurat e embolizimit transkateteror të gjendjeve të ndryshme patologjike në abdomen dhe legen Milev I, Idrizi S, Zimbakov Z, Ampova V, Angjuseva T, Mitrev Z. Spitali Special “FilipII”, Shkup, Maqedoni.BEC 2014-Kursi endovaskular ballkanik- Sofje 2014
18. Valvuloplastika me balonë perkutane e stenozës pulmonare te adoleshentët dhe të rriturit - Idrizi Sh., Milev I., Ampova-Sokolov V., Zimbakov Zh., Zafirovska P., Angjusheva T., Mitrev Zh. Spitali Special për Kardiokirurgji “Filip Vtori”, Shkup, Maqedoni. Kongresi i pestë i kardiologjisë maqedonase me pjesëmarrje ndërkombëtare 04-07. 2014 Shkup
19. Stentimi i koarktacionit të aortës - metodë e zgjedhjes në pacientë të përzgjedhur, përvoja e një qendre Idrizi Sh., Milev I., Atanasov Z., Ampova-Sokolov V., Zafirovska P. Angjusheva T., Mitrev Z. Spitali special për kardiokirurgji “FilipVtori”, Shkup, Maqedoni. Kongresi i pestë i kardiologjisë maqedonase me pjesëmarrje ndërkombëtare 04-07. 2014 - Shkup.
20. Stenozë bilaterale e arteries karotide të shkallës së lartë te pacientja 62 vjeçare Ampova-Sokolov V., Milev I., Idrizi Sh., Zimbakov Zh., Atanasov Z., Veljanovska L., Bozinovska. Spitali special për kardiokirurgji "Filip Vtori", Shkup, Maqedoni Kongresi i pestë i kardiologjisë maqedonase me pjesëmarrje ndërkombëtare 04-07. 2014 Shkup

21. Trajtimi i njëkohshëm perkutan i koarktacionit të aortës dhe duktusit arterioz të hapur: prezantimi i dy rasteve Kostova, S. Stojanova V., Rusevska S., Veselinov B., Manailov M., Milev I., Idrizi Sh., Ampova V. Kongresi i pestë i kardiologjisë maqedonase me pjesëmarrje ndërkombëtare 04-07. 2014 Shkup
21. Rasti i një gruaje 26-vjeçare me defekt septal ventrikular dhe stenoza të shumta periferike të vaskulaturës pulmonare. Milev I., Zafirovska P., Idrizi Sh., Zimbakov Zh., Ampova V., Bozinovska B., Atanasov Z., Veljanovska L., Spitali Special për Kardiokirurgji "Filip Vtori", Shkup, Maqedoni Kongresi i pestë i kardiologjisë maqedonase me pjesëmarrja ndërkombëtare 04-07. 2014 Shkup
22. Zgjidhja transkateterike e karakterit perivalvular në pacientët me rrezik të lartë: përvoja nga një qendër Milev I. 1, Idrizi Sh.1, Ampova V.1, Zimbakov Zh.1, Zafirovska P.1, Angjusheva T.1, Mitrev Zh.1, * Jaroslav Spitali Special për Kardiokirurgji "Filip Vtori", Shkup, Maqedoni Kardiologjia e pestë maqedonase Kongresi me pjesëmarrje ndërkombëtare 04-07. 2014 Shkup
23. Rasti i fistulës së madhe koronare te një vajzë 6 vjeçare: mbyllje transkateteri me qasje antegrade Zimbakov Zh.1, Milev I.1, Idrizi Sh.1, Ampova-Sokolov V.1, Zafirovska P.1 , Angjusheva T., Mitrev Z. Spitali special për kardiokirurgji "Filip Vtori", Shkup, Maqedoni Kongresi i pestë i kardiologjisë maqedonase me pjesëmarrje ndërkombëtare 04-07. 2014 Shkup
24. PCI vs CABG në trajtimin e sëmundjes së arterieve koronare multivenoze Ass Dr. ShpendIdrizi, Prof Dr Petrit Bara, Ass Dr. TanjaAngjusheva, Ass Dr. Shkolla e Doktoraturës e Shkencave Mjekësore Teknike, Fakulteti - Universiteti i Mjekësisë, Tiranë- 26/04/2014- Hotel "Scardus", Tetovë.
25. Rasti i fistulës koronare gjigante te mashkulli 22 vjeçar me dispne: mbyllje transkateterike Milev I, Januska J*, Idrizi S, Zimbakov Z, Zafirovska P, Angjuseva T, Mitrev Z. Spitali Special “Filipi II”, Shkup, Maqedoni CSI 2014- Frankfurt
26. Procedurat intervenuese për sëmundjet kongjenitale të zemrës. Milev I, Anguseva T, Idrizi S, Ampova V, Zimbakov Ž, Mitrev Ž VII Kongresi i kirurgëve kardiovaskular të Serbisë 27-29 11.2014 Novi Sad, Srbia
27. Trajtimi intervenues perkutan i defektit septal atrial Secundum në Maqedoni. Milev I, IdriziSh, Zimbakov Z, Ampova-Sokolov V, Zafirovska P, Nikolov S, Angjuseva T, Mitrev Z. MJMS-Macedonian Medical Journal – Publikuar Janar 2014
28. Trajtimi intervenues i stenozës së valvulës pulmonare: përvojë në një qendër të vetme Idrizi S, Milev I, Zimbakov Z, Ampova V, Zafirovska P, Tosheski G, Angjuseva T, Mitrev Z Spitali special për sëmundje kirurgjikale "FilipVtori", Shkup MJMS-Macedonian Medical revistë – botuar qershor 2015

0 +
Vite ekperiencë
0 +
Koronarografi
0 +
Ndërhyrjе koronare
0 +
Ekzaminime kardiologjike

ÇERTIFIKATA

Dr. Shpend gjatë gjithë karrierës së tij